Vitamin E (Tokoferol)

Definisjon

Dette fettløselige vitaminet er en gulaktig olje, og det finnes 10 forskjellige typer, der alpha-tokoferol er den mest aktive og vanlige formen. Av denne finnes det igjen to typer, d-alpha-tokoferol som er den naturlige formen og dl-alpha-tokoferol som er den syntetiske.

D-alpha-tokoferol tas opp 2-3 ganger bedre enn den syntetiske.

Vitaminet ble oppdaget i 1922 og tåler varme og sure miljøer bra, men dypfrysing og konservering reduserer innholdet av Vitamin E. Vitaminet absorberes i tarmen sammen med fett og gallesalter og lagres i fettvev, lever, hjerte, testiklene og i blod.

Kroppen selv kan ikke danne Vitamin E. Vitamin E brukes som koserveringsmiddel i industrien.

Måles i internasjonale enheter I.E.

Tillatte dagsdoser:

Maksimalmengden tillatt i tilskudd av Vitamin E er på 45 I.E, tilsvarende 30mg

Anbefalte dagsdoser er 15 I.E

De beste kildene er i planteoljer, helkorn, smør, nøtter, brokkoli og rosenkål.

Funksjon:

Vitamin E er først og fremst kjent som en av de fettløselige antioksidantene. Effekten av Vitamin E som antioksidant blir enda bedre når Vitamin E tas sammen med Selen og de andre antioksidantene Vitamin C og betakaroten.

Videre finnes det solid dokumentasjon som viser at Vitamin E reduserer sjansen for å få hjerteinnfarkt med mellom 30-40%. Dette fordi Vitamin E, som en antioksidant, forebygger åreforkalkning, reduserer blodlevring og kolesterol. Den antioksidante effekten har gjort at man har studert effekten av Vitamin E ved kreft, og det tyder på at høye doser med Vitamin E virker forebyggende og reduserer spredning.

Vitamin E er også viktig for fruktbarheten hos mennesker og andre pattedyr.

Praktisk bruk:

Barn bør ha 5-7 I.E hver dag.

Videre bør idrettsfolk, forbrukere av alkohol og tobakk, samt personer med hjerte- og karlisdelser bruke Vitamin E, 50-100I.E, forebyggende.

For å forebygge hjerteinnfarkt viser forskning at doser på mellom 100 og 300 I.E er mest effektive, og de må brukes over lang tid, gjerne i flere år for å ha effekt.

For å forebygge kreft, trengs det doser på 250-600 I.E per dag. Det beste er å ta Vitamin E sammen med de andre antioksidantene, spesielt Selen.

Forskning har vist at lungekreft og prostatakreft er de to formene for kreft som har mest nytte av Vitamin E.

Videre kan det være gunstig med tilskudd av Vitamin E ved grå stær, Parkinsons sykdom, åreforkalkning og røykeben i doser på 400-800 I.E.

Som kosttilskudd bør man bruke naturlig Vitamin E, d-alpha-tokoferol, eller helst en blanding av d-alpha og d-beta-tokoferoler

Bør ikke, over lengre tid, innta mer enn 1200-1500IE

The Broccoli Company (TBC):

TBC har et Vitamintilskudd med probiotiske bakterier, som inneholder 40mg Vitamin E dosering.

I tillegg har de et produkt basert på Brokkolieffekten, som også inneholder Selen.

Se mer om produktene her:

Klikk her!!