Siste nytt innen Helse og Vaksiner!

Jeg sendte dette brevet til B. Høie idag. De som støtter dette brevet kan sende en støtte-erklæring til rfunner@mac.com. Jeg skal sende dette brevet til flere på stortinget og det er fint at de vet vi er mange ! :)

Hei Bernt Høie,

Mitt navn er Ragni E Funner, og jeg er utdannet tannlege i 1988. Jeg har alltid hatt stor interesse av immunologi og har tatt sertifiseringer i Holland innen dette, og har blitt mer og mer opptatt av hvordan vårt immunsystem fungerer.
Derfor har jeg de siste årene studert vaksiners effekt på vårt immunforsvar etter at jeg fulgte med på vaksinasjons-opplegget i 2009, kritikken rundt dette og skadeomfanget rundt denne masse-vaksinasjonen.

Med medisinsk bakgrunn er det veldig viktig å kjenne til begge sider av vaksinasjons-problematikken, og jeg føler dette er noe som overses innen helse-sektoren. Så fort man begynner å snakke negativt om vaksiner, så får enkelte mennesker piggene ute, og jeg spør meg alltid hvorfor ? Hvorfor er det så vanskelig å få til en fruktbar dialog slik at begge sider belyses godt nok. Det er dette jeg og mange med meg er interessert i. Politikerne burde være det samme.

Vi trenger nå å åpne opp denne diskusjonen slik at dokumentert kunnskap fra begge sider kommer frem. Vi kan ikke i et land som Norge begynne med tvang og straffetiltak fordi folk som har satt seg godt inn i begge sider av saken og kan mye om vaksiner, velger å ikke vaksinere. Jeg kunne en del om vaksiner da jeg ble uteksaminert ved Universitet i Oslo, og lot mine barn vaksineres, men etter å ha satt meg inn i «den andre « siden, må jeg si at jeg er blitt sjokkert over vaksiners mulige bivirkninger. Leser man bivirknings-innlegget til vaksinen, så er dette skremmende, og dette må diskuteres om vi skal være villige til å ta slike sjanser med helsen. Det er pasientens rett til å få vite dette, og det er legens plikt til å opplyse om dette.

Det å ty til tvang m.h.t. å injisere bl.a. formaldehyd, aluminium, polysorbater og kvikksølv i små og store, er i seg selv et tiltak som er skremmende. Vi har en rett til å bestemme over egen kropp og helse, og da kan man ikke tvinge på noen en vaksine dersom man ikke vil ha dette og ikke vil ta sjansen på at dette kan ha en ødeleggende effekt på helsen. Dersom man skal vaksinere, bør vaksinen være trygg og uten muligheten for varige alvorlige bivirkninger.

Man vet alltid hva man slåss mot ved en kjent infeksjons-sykdom, men man vet ikke hva man sloss mot dersom man blir syk av innholdet i vaksiner. Ingen kan hjelpe f.eks alle de tusener av barn i Europa som har fått narkolepsi etter svineinfluensa-vaksinen i 2009. Man vet ikke hvordan man skal angripe denne type skader på kroppen. Man sitter sjakk matt fordi man skulle beskytte via vaksine mot noe som kanskje ikke hadde vært så vanskelig å komme seg igjennom uansett. Tror de fleste heller ville pådratt seg svineinfluensa enn narkolepsi

Hvorfor kan man ikke undersøke dette nærmere, og f.eks. lage en undersøkelse hvor vaksinerte og uvaksinerte barn undersøkes m.h.t. sykdoms forekomst og generell helse ?

Det er flere studier som peker på at vaksinerte barn er sykere enn ikke vaksinerte. Hvorfor er man ikke interessert i å se nærmere på dette ? Dette burde være obligatorisk å gjøre før man tenker tanken på tvang slik at vi har noe å forholde oss til fra myndighetene som er basert på mye kunnskap om begge sider av saken.

Det finnes også mange publiserte studier i PubMed som dokumenterer at vaksiner kan gi auto-immune lidelser og et svakere immunforsvar. Hvorfor er ikke dette interessant, og hvorfor kan man ikke diskutere dette ? Det finnes også mange publiserte studier i PubMed som dokumenterer vaksiners skadeomfang, som er mye større enn det man tror. Hvorfor er ikke dette interessant ?

Et annet interessant aspekt er jo historien som viser at dødeligheten m.h.t meslinger var nærmest lik 0 før vaksinen kom, og Skarlagens-feber, som man aldri laget vaksine mot, fulgte samme kurve som våre kjente infeksjonssykdommer - takket være hygiene, rent vann og høy levestandard.

Hvorfor vaksinerer vi når vi bor i en del av verden hvor infeksjons-sykdommer var synkende lenge før vaksiner gjorde sitt inntog ?

Hvorfor har snart alle barn og ungdom en diagnose som ofte også er auto-immunt betinget dersom vaksiner og medisiner skal holde oss friske ? Sannheten er jo den motsatte, og likevel er det ingen som vil se på dette. Dette må diskuteres og komme frem i et demokrati som Norge.

Det har fra CDC i USA blitt utbetalt over 4 milliarder dollar i skadeerstatning etter sykdom og død etter vaksiner, og dette er bare toppen av isberget. Jeg kjenner selv både leger og helsepersonell som har barn som er ødelagt av en eneste vaksine, og disse er utrolig kritisk til dette som nå er på trappene.

Hvorfor skal det være nødvendig å vaksinere i et land eller en del av verden som aldri lenger er plaget av pandemier ? Hvorfor finner man stadig opp nye vaksiner mot eventuelle sykdommer man kan få, men som veldig sjelden opptrer i vårt samfunn ? Og i den prosessen av å vaksinere så skal vi risikere at mange får autoimmune lidelser og får dårligere helse ?
Hvis man ser rundt seg, så er det få vaksinerte som er helt friske. Vi lever i en verden hvor sykdomsbildet er totalt forandret de siste 50 årene. Dette MÅ diskuteres ! Et helsevesen burde jo være interessert i å se på årsaken til dette ?

Man snakker om flokk-immunitet uten å vite hva det egentlig er. Dette er et begrep som ikke kan dokumenteres, og hvis vi tenker oss godt om, så virker dette begrepet veldig søkt. Det vil si at dersom du er vaksinert og ikke jeg, så virker ikke vaksinen ? Virker dette logisk ? Hva slags vaksiner er dette som ikke virker hvis ikke naboen er vaksinert ? Det skal ikke mye til for å forstå at dette ikke er logisk, og det er heller ingen som kan forklare dette godt. Man har bare blindt godtatt at slik er det ! Det er jo temmelig naivt og skremmende.

Jeg vil be om et møte med Helseministeren og eventuelt flere, hvor vi kan ha en fruktbar dialog om farene ved vaksinasjon, og sikkerheten rundt vaksinasjon - nødvendigheten i et velstands-samfunn, og om det kanskje kan være andre tiltak som er viktigere for å fremme helse.

Jeg håper at at dere denne gangen er interessert i og tør å ta denne diskusjonen, for den kommer før eller siden uansett, for det er mange som stiller seg undrende til både tvang og økende bruk av vaksiner i vår del av verden.
Jeg er kun interessert i å belyse begge sider av saken, og jeg med flere, mener at vi trenger en åpen diskusjon rundt problematikken som nå begynner å engasjere flere og flere.

Håper på et positivt svar.

Takk.

Mvh,
Ragni E. Funner