Siste nytt innen Helse og Vaksiner!

Når Arbeiderpartiet går til valg med et partiprogram, som bygger på lite gjennomtenkte løsninger omkring vaksinetvang, så er det lov å stille noen enkle spørsmål omkring hvordan Arbeiderpartiet har sett for seg denne løsningen.

Bruker man ordet obligatorisk vaksinering eller lovpålagt vaksinering? Som vaksinekritiker, ser jeg ingen forskjell på dette begrepet. Med Arbeiderpartiets partiprogram, vil jeg og mange med meg stemples som en risiko og en fare for samfunnet, pga APs «religiøse» overbevisning om at vaksiner er fremtiden og at det ikke er grunn til å stille kritiske spørsmål omkring faremomenter, virkning og valgfrihet.